Get Adobe Flash player

Inpos -projekt – nabízené služby

Naše společnost nabízí klientů celou řadu služeb a činností, které souvisejí s přípravou realizace staveb různého zaměření. V případě, že si nejste jisti Vaší poptávkou, pomůžeme Vám s upřesněním zadání, podle Vašich potřeb a našich zkušeností.
house

Projektová dokumentace – sítě a stavební projekty:

 • Studie proveditelnosti
 • Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.
 • Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení.
 • Realizační projektová dokumentace.
 • Autorský dozor.

house

Inženýrská činnost stavební činnost a inženýrské sítě

 • Předprojektová inženýrská činnost (výškopis, polohopis, inženýrské sítě, katastrální úřad, vlastnické vztahy k pozemkům).
 • Inženýrská činnost projektová – IČ pro vydání územního rozhodnutí a pro vydání stavebního povolení (projednání s dotčenými orgány státní správy a majiteli nemovitostí dotčených stavbou).
 • Technický dozor investora (pomoc a organizace výběrového řízení, hodnocení nabídek, uzavření smluvních vztahů, dozor při provádění, kolaudace stavby).
 • Inženýrská činnost spojená s věcnými břemeny
 • Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
 • Smlouva u zřízení věcného břemene.
 • Vklad do katastru nemovitostí (včetně geometrického plánu).

house

Marketing – inženýrské sítě

 • Průzkumy rozvojových oblastí se zájmem o napojení na inženýrské sítě
 • Studie (generely) – hodnocení lokalit z hlediska investic, provozních nákladů
 • Spolupráce s provozovatel inženýrské sítě
 • Besedy se zájemci o napojení na inženýrské sítě včetně organizace výstav se zaměřením na plynové spotřebiče a propagace zemního plynu.

house 3

Obchod – plynofikace

 • Studie proveditelnosti plynofikací obcí, části měst obcí, areálů firem apod. – realizovatelnost stavby s ohledem na možná rizika při výstavbě.
 • Obstarání vstupních podkladů pro obchodní kancelář – územní plán, snímky katastrálních map, výpisy z katastru nemovitostí, soulad s územně energetickou koncepcí území, památková zóna, ochranná pásma.
 • Nezávislé energetické posouzení plynofikovaného objektu (energetická studie).
 • Pomoc zájemcům o plynofikaci s financováním stavby – finanční rozvahy, úvěry, dotace.
Print This Page

Naše realizace

U houslařů - rekreační objekt v Pasekách nad Jizerou

Rychlý kontakt

Inpos-projekt, s.r.o.
Nitranská 381/7a
46007 Liberec III - Jeřáb
Česká republika
IČ: 25446355

E-mail: info@inpos-projekt.cz
Telefon: +420 482 710 009